4
سخنگوی وزارت بهداشت گفت: موارد اندکی از تخلفات در داروخانه ها شاهدیم و مردم می توانند تخلفات در زمینه قیمت دارو را به سامانه 190 اعلام کنند.
ارسال دیدگاه