6
حجم بارش‌های تجمعی از ابتدای مهرماه تا ۱۴ آبان ماه سال جاری به ۲۴.۵ میلیمتر رسیده که نسبت به سال گذشته رشد ۱۳۳ درصدی داشته است.
ارسال دیدگاه