4
روز گذشته یک مرد در هند کیسه به دست نزد پلیس می‌رود. هنگامی که مرد آن کیسه را در برابر چشمان آنان باز می‌کند با صحنه‌ای دلخراش مواجه می‌شوند.
ارسال دیدگاه