5
در سی و پنجمین دوره از مسابقات بین المللی قرآن هشتاد و چهار کشور از کشورهای مختلف، با شعار «یک کتاب، یک امت» حضور خواهند داشت.
ارسال دیدگاه