2
مدافع تیم فوتبال چلسی به احتمال زیاد از این تیم جدا خواهد شد.
ارسال دیدگاه