2
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از به جریان افتادن تحقیق و تفحص از «هلدینگ‌های عمرانی سازمان بازنشستگی کل کشور» در مجلس خبر داد.
ارسال دیدگاه