11
لحظاتی پیش وقوع انفجار مهیب در حوالی ورزشگاه تختی اهواز که در پی انفجار گاز شهری روی داد باعث بروز آتش سوزی شد.
ارسال دیدگاه