2
کارشناس مسائل غرب اسیا گفت: پیوند‌های ایران و عراق آنقدر عمیق است که با اتفاقاتی مانند بصره خدشه‌دار نمی‌شود.
ارسال دیدگاه