3
ادبیات انقلاب اسلامی ایران پیش از انقلاب سال 1357 آغاز به کار کرد و بسیاری از کتب انقلابی در همان سالهای خفقان رژیم ستمشاهی به نگارش در آورده شد اما تا پس از انقلاب امکانی برای چاپ معرفی پیدا نکرد.
ارسال دیدگاه