4
جدیدترین خبر‌ها از تحولات میدانی غرب استان دیاله و شرق استان صلاح الدین حاکیست، عملیات نیرو‌های بسیج مردمی عراق علیه هسته‌های خاموش گروه تروریستی داعش در این مناطق ادامه دارد.
ارسال دیدگاه