4
ای مادر و پدر و خواهرنم و برادرانم و‌ ای همسر عزیزم خون من از خون امام حسین (ع) و علی اصغر به خون خفته رنگین‌تر نیست.
ارسال دیدگاه