6
هفته گذشته یک افسر پلیس آمریکا در شهر دالاس ضمن ورود به آپارتمان یک شهروند سیاه‌پوست، وی را هدف گلوله قرار داده و موجب مرگش شد؛ در پی این اقدام مردم دالاس به خیابان‌ها آمده و تظاهرات برپا کردند، اما پلیس دالاس با این تظاهرات نیز با استفاده از اسپری فلفل مقابله کرده است.
ارسال دیدگاه