5
رئیس اجرائیه افغانستان در دیدار با سفیر انگلیس، از پایبندی و تعهد حکومت به برگزاری یک انتخابات شفاف و معتبر خبر داد و بر استقلال کمیسیون مستقل انتخابات و کار طبق قوانین و لوایح این نهاد تاکید کرد.
ارسال دیدگاه