3
هواداران همسایه ورزشگاه وطنی قائمشهر روز گذشته نیز بر دیوار جنجالی نشستند و بازی نساجی را تماشا کردند.
ارسال دیدگاه