4
قائم مقام سازمان حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران از ارائه پیشنهاد شناور شدن ساعات کاری ادارات به هیئت دولت در دو هفته اول مهرماه خبر داد.
ارسال دیدگاه