3
نماینده مردم ارزگان در پارلمان افغانستان اعلام کرد که حکومت دوران طالبان به مراتب بهتر از دولت کنونی افغانستان است.
ارسال دیدگاه