5
در آستانه بازگشایی مدارس در مهر ۱۳۹۷، خیر تهرانی مشارکت در ساخت ۱۲ مدرسه در نقاط کم برخوردار شهرستان‌های استان تهران را تعهد کرد.
ارسال دیدگاه