5
رییس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور گفت: از 1570 مرکز آموزش استثنایی در کشور نزدیک به 200 پروژه خیرساز است اما گرایش خیرین به سرمایه‌گذاری در مدارس است.
ارسال دیدگاه