4
مدیرعامل هواپیمایی آسمان از سمت خود در این ایرلاین استعفا کرد.
ارسال دیدگاه