2
گروهی از کوهنوردان که برای فتح قله‌ Hkakabo در شرق هیمالیا با یکدیگر هم سفر شده بودند نتوانستند کار خود را به اتمام برسانند.
ارسال دیدگاه