62
مجمع جهانی صلح اسلامی به مناسبت ۱۲ تیرماه، سالروز افشای حقوق بشر آمریکایی بیانیه صادر کرده است.
ارسال دیدگاه