20
موتورسوار دارابی بر اثر سقوط تیر چراغ برق کشته شد.
ارسال دیدگاه