6
ابراهیمی‌ترکمان در دیدار برییس آژانس دولتی امور ادیان گرجستان معرفی اسلام واقعی را راهکاری برای مقابله با بدفهمی دین دانست و بر ضرورت آموزش‌های دینی جهت مبارزه با افراط‌گرایی تأکید کرد.
ارسال دیدگاه