3
جانشین سازمان وظیفه عمومی ناجا گفت: خدمت سربازی علاوه بر تقویت بنیه دفاعی نیرو‌های مسلح، دورانی برای تقویت و تکامل شخصیت فرد است.
ارسال دیدگاه