4
یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه تریبون‌ها و فرصت‌ها که در اختیار ما گذاشته شده برای تخریب یکدیگر نیست، گفت: هر فردی در هر مقام و موقعیت که باعث این نفاق و دوری باشد به کشور و شهدا خیانت کرده است.
ارسال دیدگاه