5
۱۰۳ استاد دانشگاه صنعتی شریف در حمایت از «علی‌اکبر صالحی» رئیس سازمان انرژی اتمی، پیرو اتفاقات اخیر نامه سرگشاده‌ای منتشر کردند.
ارسال دیدگاه