6
رئیس سازمان سمت بیست و دومین همایش بزرگداشت ملاصدرا با موضوع فلسفه و پرستش و نیایش گفت: آدمی از خدا ناگزیر است و ذاتا به خدا گرایش دارد. خدا در فطرت ماست.
ارسال دیدگاه