4
مدیرعامل سایپا امروز گرانی خودروهای کمتر از ۴۵ میلیون تومان را رد کرده است.
ارسال دیدگاه