2
آخرین خبر‌ها از تحولات میدانی شمال شرق استان البیضاء یمن حاکیست، عملیات نیرو‌های یمنی علیه مزدوران سعودی در بخش راهبردی «ناطع» ادامه دارد.
ارسال دیدگاه