4
داور مسابقه نساجی مازندران و پارس جنوبی جم در اواسط نیمه اول تذکر سفت و سختی به حامد لک داد.
ارسال دیدگاه