4
دیدبان حقوق بشر از کشورهای عضو ناتو و دولت افغانستان خواست تا برای کاهش غیر نظامیان در این کشور دست به اقدم جدی بزنند.
ارسال دیدگاه