4
به نظر می رسد آدرین رابیو تصمیم نهایی خود برای انتقال به بارسلونا را گرفته است.
ارسال دیدگاه