66
اولین دوره کشوری تربیت مربی نهج البلاغه با هدف ارائه مفاهیم طی سه ترم آغاز می شود.
ارسال دیدگاه