3
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به مشکلاتی که مالیات ارزش افزوده برای صنایع ایجاد کرده است، گفت:می توان برخی از رسته‌های صنعتی را برای مدت محدودی از این مالیات معاف کرد و این طرح را به شورای هماهنگی سران قوا خواهم برد.
ارسال دیدگاه