4
تولیدکننده لوازم خانگی گفت: تقاضای موجود در بازار لوازم خانگی کاذب است و با آمار و ارقام آن را می‌توان ثابت کرد.
ارسال دیدگاه