4
اعضای کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا خواستند در خصوص ناپدید شدن روزنامه نگار ناراضی سعودی پرونده تحقیقاتی تشکیل شود.
ارسال دیدگاه