3
امروز مردم عزادار و قدرشناس پایتخت ایران اسلامی شهدای گلگون کفن و سرافراز تازه تفحص شده دوران دفاع مقدس را بدرقه کردند تا این فرزندان امت اسلامی در سومین روز ماه خون در معراج الشهدای خیابان بهشت آرام بگیرند.
ارسال دیدگاه