5
به یک آشپز و کمک آشپز جهت رستوران در مشهد در محدوده طبرسی نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن ... نوشته استخدام آشپز و کمک آشپز جهت رستوران در مشهد اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.
ارسال دیدگاه