6
آیین بزرگداشت علمی و معرفتی حجت الاسلام احمد احمدی عضو فقید شورای عالی انقلاب فرهنگی و هیأت امناء پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار می شود.
ارسال دیدگاه