3
یک کارشناس اقتصادی گفت: کاهش نرخ ارز در چند روز گذشته به چند عامل بستگی دارد که برخی از آن‌ها داخلی و برخی دیگر خارجی است.
ارسال دیدگاه