2
واکنش‌ها در برابر حمله افراد بعثی وابسته به عربستان سعودی و آمریکا به کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در بصره ادامه دارد.
ارسال دیدگاه