5
پنج نظامی عربستانی در درگیری با نیروهاي انصارالله یمن کشته شدند.
ارسال دیدگاه