5
رئیس فدراسیون هندبال گفت: در مذاکره با کاستاراتویچ پای هیچ دلالی وسط نبود و فدراسیون هندبال به صورت مستقیم با این مربی مذاکره کرد.
ارسال دیدگاه