4
ارزش ۱۸ ارز در بازار بین بانکی روند نزولی به خود گرفت و ۸ ارز بدون تغییر قیمت کار خود را آغاز کردند.
ارسال دیدگاه