3
یک عامل اطلاعاتی چینی به اتهام دزدی اسرار صنعت هوایی آمریکا توسط ماموران آمریکایی بازداشت شد.
ارسال دیدگاه