2
امروز در صفحه سیاسی خبرگزاری میزان، اخبار متنوعی منتشر شد؛ از «تکذیب گورخوابی در زابل» تا «بازدید آقای سخنگو از میزان» و «اهل بلوف زدن در زمینه نظامی نیستیم».
ارسال دیدگاه