4
امسال میزان تولید گندم به 13 میلیون تن خواهد رسید و برای سومین سال پیاپی کشور در تولید این محصول به خودکفایی می رسد.
ارسال دیدگاه