4
به تعدادی فروشنده خانم جهت کار در پرده فروشی – کرج، انبار نفت نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن ... نوشته استخدام تعدادی فروشنده خانم جهت کار در پرده فروشی – کرج اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.
ارسال دیدگاه