4
در نشست «چهل شاهد» با موضوع «بررسی ۴۰ سال هنر و ادبیات انقلاب اسلامی» گفته شد شعر انقلاب اسلامی باید به سبک شعری تبدیل شود.
ارسال دیدگاه