4
یک فعال روابط عمومی گفت: باید در حوزه روابط عمومی کشور به دور از شعارزدگی، نهضتی ایجاد شود، بهره گیری از مدیران روابط عمومی ناکارآمد لطمه جبران ناپذیری بر بدنه سازمان‌ها وارد می‌کند.
ارسال دیدگاه